Coachende ledelse

Coachende ledelse

 

Bliv en coachende leder

Når du coacher, handler det om at finde et potentiale i andre mennesker, det være sig dine medarbejdere eller dine stakeholders og herigennem bidrage til at de udnytter deres muligheder til fulde. Herigennem kan du hjælpe andre mennesker med at få mest ud af deres arbejde eller sig selv som mennesker.

Ved at coache dine medarbejdere får du dermed ikke kun tilfredse medarbejdere, men du får også medarbejdere, der er mere engagerede og som præsterer mere. ManAd giver fem tips til at blive mere coachende i din ledelsesstil:

1. Hav tillid, tro altid på det gode i medarbejderen, hvis medarbejdere føler sig overvåget mister mange lysten til at være proaktive og der opstår let en apatisk holdning til arbejdet.

2. Frihed under ansvar, få medarbejderen til at tage ansvar og husk på at alle medarbejdere er forskellige, nogle trives med et stort ansvar og andre ikke et mindre.

3. Anvend en strukturmodel for dine coachingsessioner, det kunne fx være CROW modellen, herved sikres at mål og fælles retning.

4. Udarbejd en handlingsplan, I de tilfælde hvor det giver mening.

5. Lyt til dine medarbejdere, herved bliver du selv klogere, men du sikrer også at dine medarbejdere selv finder løsninger, hvilket gør dem stærkere og dygtigere.

 

da_DKDK