Interview med Bettina Rønn Laugesen,

Management Advisor

Jeg har talt med Bettina Rønn Laugesen, der underviser på NSCCM’s nyeste kursus om Procurement.

Bettina har næsten 20 års erfaring indenfor området, og har arbejdet på alle niveauer fra afdelingsleder i Indkøb og Produktion over Procurement Manager og strategisk ledelse til Global Procurement Manager i virksomheder og organisationer som Gyldendal, Tryg, Canon og SimCorp. I dag arbejder hun som selvstændig Management Advisor.

Bettina, kan du kort skitsere den udvikling, der er sket de sidste 15-20 år inden for Procurement-området?

I de sidste 15 år har der været gang i en modningsproces inden for Procurement, og i dag er det ved at blive et område, som mange virksomheder arbejder professionelt med. 

Tidligere var man i indkøbsafdelingerne fokuseret på simple, operationelle indkøb, og særligt på hvilke besparelser der kunne gøres. Den tendens er vendt, og i dag ser man i langt højere grad Procurement som en værdiskabende end en besparende funktion. Ja, flere og flere virksomheder ser heldigvis procurement som en ”value adding” funktion, der bidrager positivt til virksomhedens EBIT.

Hvad ser du som de største udfordringer indenfor Procurement/indkøb?

Der er desværre stadig mange virksomheder, som har et ensidigt syn på Procurement, hvor hårde prisforhandlinger, besparelser og prisnedslag er i højsædet, mens andre værdier som procurement også skaber, ikke bliver synliggjort og værdsat tilstrækkeligt.

Kan du uddybe hvilke andre værdier det kunne være?

Ja. Der er særligt nogle, jeg gerne vil fremdrage: 

Det være sig sikring af den gode dialog med leverandørerne, så f.eks. leveringsrisikoen falder.
Det er også vigtigt at sikre gode indkøbsaftaler, samt gode SLA’er. Serviceaftaler, der er tilpassede, er guld værd. 

Du nævner den gode dialog, kan du uddybe det lidt nærmere?

Ja, den gode dialog og den gode relation hænger sammmen, har man en god relation, vil begge parter gøre lidt mere for at tingene køre gnidningsfrit. Har man et forpligtende samarbejde, der også drejer sig om udvikling, er det selvfølgelig også værdifuldt, at udforske mulighederne med leverandørerne for optimerede produktionsmetoder eller ændrede specifikationer. 

Det er afgørende at have et respektfuldt samarbejde – det er vigtigt at finde en balance, så man som indkøber ikke bliver for hård, så kan leverandøren føle sig ”kørt over”; på den anden side er det også vigtigt at man ikke er for eftergivende, så kan leverandøren miste respekten. Men jeg tror alle kender dét, at have et godt samarbejde med en leverandør, en man kan ringe til hvis det brænder på, og som man stoler på kan og vil træde til. 

Hvad med internt i virksomhederne. Er der noget man kan arbejde med?

Ja, også internt i virksomheden er det vigtigt at sikre af den gode dialog, så det f.eks. er de rette specifikationer m.m. der indkøbes. Med jævne mellemrum er det nødvendigt at gå processerne igennem, og sørge for undgå unødvendige udgifter. Man kan også udfordre de interne stakeholdere til at revurdere behov og specifikationer.

Hvad ser du som de største strategiske udfordringer?

Den største udfordring, jeg ser lige nu, er at få løftet afdelingerne op til næste niveau, så virksomhederne udnytter det fulde potentiale af en velfungerede og professionel Procurement-afdeling. Det er som et tveægget sværd. Ofte er Procurement på den ene side ikke repræsenteret i C-level i de fleste virksomheder, og på den anden side har nogle Procurement-afdelinger måske heller ikke selv været gode nok til at synliggøre deres succeser og resultater.

Derudover er det sværere end nogen sinde at tiltrække nye og dygtige medarbejdere inden for procurement. Kvalificerede medarbejdere er blevet en mangelvare, fordi efterspørgslen er steget kraftigt gennem de senere år.

Hvad tænker du at ledelse og Procurement-afdelinger kan gøre for at komme videre? Hvad skulle være next step?

Hmm, det bliver meget generaliserende, alle virksomheder har jo forskellige udgangspunkter og modenhedsniveauer. Når det er sagt, så er det først og fremmest enormt vigtigt at få Procurement på agendaen i ledelsen, og finde de vigtigste værdier.

I den proces er det både nødvendigt at få etableret et godt samarbejde mellem ledelsen og Procurement-afdelingerne. 

For at synliggøre værdiskabelsen er det grundlæggende, at der er alignment med ledelsen om hvilke værdier der er vigtige og derefter sætte KPI’er op for disse. En god måde at gøre dette på er ved at udarbejde et Dashboard som opdateres jævnligt, så fremdrift og resultater er synlige for alle det må være relevant for. 

Herved har man mulighed for at skabe den gode succeshistorie omkring resultaterne, som igen gør at man kan få taletid i C-level og accept og anerkendelse i virksomheden generelt. Det er som ringe i vandet.

Tak til Bettina for svarene. I NSCCM glæder vi os til hendes kommende kurser.

Britt Torp Pedersen,
Uddannelseskoordinator, NSCCM

Hvordan du kan skabe din virksomheds unikke Dashboard, har du nu mulighed for at lære mere om på NSCCM’s nye kursus Strategisk Procurement.

da_DKDK