Sætter din ledelse og organisation pris på de værdier, der skabes af indkøbs-afdelingen?

Procurement og indkøbsafdelinger står i de fleste virksomheder i dag for stor værdiskabelse. Værdien fremkommer gennem mange forskelligartede tiltag og ikke kun fra den traditionelle besparelsesdel. Det kan være områder som optimering af processer, bedre leverandørsamarbejde, optimerede specifikationer i produktionen, cost avoidance, bedre betalingsbetingelser, m.m.

På trods af den værdiskabelse og den øgede vigtighed som Procurement udgør for organisationerne, får Procurement ofte ikke megen taletid og er i de fleste virksomheder end ikke repræsenteret på C-level. Dette skyldes ofte, at værdiskabelsen ikke bliver synliggjort nok for ledelsen.

Hvis Procurement ønsker taletid på C-level, skal de gode resultater synliggøres bedre, da succes oftest skabes gennem de gode resultater. En god måde at gøre dette på er ved at skabe et solidt Dashboard, som er alignet med virksomhedens overordnede strategi. Dashboardet skal indeholde relevante KPI’er for virksomheden.​

Dashboard.png

Eksempel på Dashboard

Herved opnås ikke alene besparelser og effektiviseringer, men også en forståelse i organisationen og ledelsen for hvilke værdier, der skabes, og som kommer hele organisationen tilgode.

Hvordan du kan skabe din virksomheds unikke Dashboard, har du nu mulighed for at lære mere om på NSCCM’s nye kursus Strategisk Procurement.

Her vil du lære hvordan man professionelt kan arbejde med at gøre Procurements performance synlig på C-level niveau. Dette gøres gennem et forløb hvor nedenstående spændende og relevante områder bl.a. er en del af kurset:

    • Hvordan opbygges en robust pipeline, som skaber solide resultater?
    • Hvordan måles resultaterne?
    • Konsensus med ledelsen omkring KPI’er og hvordan de måles
    • Opbygning af et Procurement Dashboard
    • Monitorering og styring af KPI’er
da_DKDK