Hvad er autentisk ledelse?

Hvad er autentisk ledelse?

Hvad er autentisk ledelse?

Vi bruger ofte ordet autentisk ledelse uden helt at have sat ord på hvad det er. Ofte er det forbundet med at være sig selv og ikke bære en maske når man er i det offentlige rum. Ifølge John Mattone, der er anerkendt som én af verdens førende autoriteter i lederskab, har det at gøre med forskellige elementer.

Den autentiske leder er bevidst om egne styrker og svagheder og tør vise omverdenen disse, for uden karakter har du ingenting. De ledere der forstår at få mest ud af deres egne styrker, som er bevidste om egne svagheder, er de ledere, der beskrives som mest autentiske. De svagheder bliver pludselig din styrke når du tør anerkende dem og stå ved dem og dine styrker bliver samtidig mere troværdige.

Der findes ifølge John Mattone grundlæggende tre ledertyper; Dem som leder med hovedet, hjertet og/eller maven.

Hvad er autentisk ledelse?

Vi bruger ofte ordet autentisk ledelse uden helt at have sat ord på hvad det er. Ofte er det forbundet med at være sig selv og ikke bære en maske når man er i det offentlige rum. Ifølge John Mattone, der er anerkendt som én af verdens førende autoriteter i lederskab, har det at gøre med forskellige elementer.

Den autentiske leder er bevidst om egne styrker og svagheder og tør vise omverdenen disse, for uden karakter har du ingenting. De ledere der forstår at få mest ud af deres egne styrker, som er bevidste om egne svagheder, er de ledere, der beskrives som mest autentiske. De svagheder bliver pludselig din styrke når du tør anerkende dem og stå ved dem og dine styrker bliver samtidig mere troværdige.

Der findes ifølge John Mattone grundlæggende tre ledertyper; Dem som leder med hovedet, hjertet og/eller maven.

Leder med hovedet

De folk der leder med hovedet, har evnen til at tænke klart og få klaret opgaverne. Disse ledere har evnen til at få teams til at performe på et meget højt niveau.

De tre underkategorier til denne ledertype er:

1. Tænkere, som er gode problemløsere, som dog kan være ubeslutsomme.

2. Disciple, som er loyale og pålidelige men nogle gange tøvende i forhold til at handle uafhængigt.

3. Aktivister, som har et positivt livssyn, men bruger måske aktivisme for at distancere sig selv fra fx smerte.

Leder med hjertet

Er du leder med hjertet så forstår du at dine følelser både kan være din største styrke og din største svaghed.

De tre underkategorier til denne ledertype er:

1. Hjælpere, som er empatiske og gode til at håndtere konflikter.

2. Underholdere, som er karismatiske og perfekte, hvis stil og indhold er unikt.

3. Kunstnere, som er kreative og innovative, men risikerer at være for selvcentrerede.

Leder med maven

Er du leder med maven, så er du meget engageret i din omverden. Denne type leder er god til at indgå aftaler med andre da de er gode til at finde fælles interesser.

De tre underkategorier til denne ledertype er:

1. Førere, som er de ledere, der får tingene gjort, men kan være alt for selvsikre.

2. Voldgiftsmænd, der er gode til at finde fælles interesser midt i dybe konflikter.

3. Perfektionister, der kan opnå kæmpe resultater, men som også kan være for kritiske og i sidste ende skubbe kollegaer fra sig.

Er du bevidst om din ledertype?

Det er vigtigt at vide hvilken leder du er samt på hvilket modenhedsniveau du befinder dig, da det er dette niveau, der er afgørende for om du er en virkelig autentisk leder. Med modenhed menes, om du til fulde forstår dine styrker og svagheder samt tankemønstre. Tankemønstre der enten kan afspore eller udvikle dig. Tankemønstre som:

  • Kritisk tænkning, ved at se situationen fra flere synspunkter
  • Praktisk tænkning, ved at omsætte ideer til handling, så man formår at komme i mål
  • Inspirerende tænkning, der kan få talentet frem i alle teammedlemmerne
  • Integrerende tænkning, der kan forstå det abstrakte og udfordrende
  • Opfindsom tænkning, der kan skabe nyt og tænke ud af boksen
  • Intuitiv tænkning, der kan gøre brug af mavefornemmelser, når det giver mening

Er du bevidst om din ledertype?

 

da_DKDK