For at kunne navigere optimalt i procurement og indkøb er det vigtigt, at have overblik over din virksomheds spend, altså alle dens omkostninger. Gennem en spend-analyse kan man identificere hvem der indkøber, hvad der købes, hvem der købes af, til hvilken pris, etc. Denne viden er en af grundstenene til at kunne få et overblik over hvilke tiltag du kan sætte i søen, hvem dine leverandører er, hvor mange leverandører du har, hvor du skal kanalisere dine ressourcer hen m.m.

En spend-analyse kan laves på den gode gammeldags måde, hvor spend-data indsamles manuelt, men den kan også foregår gennem implementering af en applikation, som kan gøre livet lidt nemmere for dig. 

I forhold til ROI (Return On Investment), samt tiden det tager at implementere en sådan applikation, har Gartner Group lavet en undersøgelse af forskellige applikationer. Undersøgelsen viser at en spend-applikation både er hurtig at implementere og ROI er relativ høj i forhold til omkostningerne og i forhold til hvor mange, der berøres af implementeringen. Dette er hvad man kan kalde et Quick Fix.

da_DKDK