Hvordan kan I fremtidssikre indkøbsafdelingen i disse volatile tider? Svaret er, at I skal have fokus på omstilling i forhold til virksomhedens indkøbsbehov og jeres leverandørlandskab.

Indkøb forventes i dag i mange virksomheder og organisationer at reducere cost, at minimere risk, at tilføre innovation og sørge for at det hele gøres på en bæredygtig måde.

For at udnytte jeres indkøbs ressourcer bedst muligt er det vigtigt, at der arbejdes professionelt med stakeholder management. Således at der kontinuerligt er fokus på, hvad der er vigtigt for virksomheden, og hvor den er på vej hen, samtidig skal der også være fokus på leverandørlandskabet.

Hvad  sker der på leverandørernes banehalvdel? Det gælder både hos jeres direkte leverandører og deres underleverandører.

Overordnet set, kan man definerer fire forskellige typer af forhold mellem virksomheder og leverandører, og det er vigtigt, at I som indkøbere/indkøbsafdeling kan navigere agilt imellem disse typer og mestre dem alle.

    • Hvis der både er en stabil efterspørgsel fra din virksomhed og et stabilt leverandør markedet, så er det oplagt at implementere e-procurement og derved frigive tid og ressourcer til andre funktioner.
    • Hvis efterspørgslen fra din virksomhed er meget stabil, men leverandør markedet til stadighed er i forandring, er det vigtigt at opbygge en tung vidensbase i Indkøbsafdelingen, så den konstant er synkroniseret med hvad der sker i markedet og fra leverandørsiden i forhold til udvikling, priser, trends mm. Herved kan Indkøb fungere som rådgiver for virksomheden.
    • Hvis efterspørgslen fra virksomheden hele tiden ændrer sig, men leverandørsiden til gengæld er meget stabil, er det vigtigt, at indkøberne kender leverandørernes kapacitet, evner mm. Således kan de hurtigt og effektivt rådgive virksomheden ved indkøb. I denne type af forhold mellem Indkøb og leverandører er det vigtigt, at udbud gives gennem hurtige udbudsprocesser og ikke langtrukne store udbud.
    • Sidst, hvis både efterspørgsel og leverandørudbud er i stadig forandring og ændres hurtigt, er det vigtigt, at indkøbsafdelingen kontinuerligt sætter ressourcer af til at undersøge nye behov og markedet, så de bedst muligt kan rådgive virksomheden fremadrettet.

Den agile tilgang er vigtigere end nogensinde for at kunne excellere og fremtidssikre eksistensberettigelsen som professionel indkøber.

Indlægget er skrevet af Bettina Rønn Laugesen, september 2020. Bettina underviser i NSCCM om Strategisk Indkøb og Procurement på kurset Strategisk Procurement.

Bettina har skrevet en række andre indlæg om Procurement. Du kan bl.a. læse om LEAN i Procurement og om hvordan I kan synliggøre Procurements værdi.

 

Lær mere om Strategisk Indkøb og Procurement på NSCCM’s nye kursus Strategisk Procurement.

 

da_DKDK