LEAN blev oprindeligt brugt til at optimere produktionsprocesserne i Toyota i 1950’erne, men er i dag et anerkendt værktøj til at optimere alle slags processer og værdiskabelser i virksomheder ikke mindst indenfor procurement.

Grunden til at LEAN er et godt værktøj at bruge, når man skal arbejde med  processerne i organisationen er, at det er et anerkendt og gennemtestet metodeapparat, der samtidig er nemt at bruge. LEAN giver et godt billede af, hvor organisationen er for indeværende, og hvad skal der til for at fjerne det, der ikke skaber værdi i processerne.

LEAN består af fem basisprincipper. Se nedenstående figur:

lean_model_edited.jpg

Med metoderne fra LEAN thinking kan man analysere sig frem til best practice, og dermed får man mulighed for at identificere de ikke-værdiskabende processer – også kaldet waste. Når man identificerer waste, fremgår det hvilke faktorer, der hindrer en optimeret værdikæde. En optimeret værdikæde handler i sidste ende om at være så omkostningseffektiv og derved så konkurrencedygtig som muligt.

Eliminér waste  =  Bliv mere omkostningseffektiv  =  Bliv mere konkurrencedygtig

Indenfor LEAN opererer man med otte forskellige typer waste. Nogle wastetyper er f.eks. overproduktion: og ventetid. Overproduktion er eksempelvis når aktiviteter udføres, før de faktisk er nødvendige mens ventetid eksempelvis kan være en medarbejder, der venter imellem processer og derfor ikke er i stand til at arbejde effektivt i flow.

Undersøgelser viser, at strategiske indkøbere bruger mindre end 40% af deres tid på deres kerneområder. Resten af tiden bruges på administration m.m.

Ved at udnytte metoderne i LEAN thinking indenfor procurement har man mulighed for at bruge den synlighed, der identificeres i forsyningskæden til f.eks. at sænke lagerbeholdningerne, optimere processerne og udnytte medarbejdernestid bedst muligt, så tiden i stedet bruges på værdiskabende processer.

Du har mulighed for at lære mere om, hvordan din organisation kan arbejde med LEAN for at fremme værdiskabende processer på NSCCM’s nye kursus Strategisk Procurement.

da_DKDK